• 0222 310 00 80 - 81 - 82
  • ozelcagdaskoleji@gmail.com

ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARI

Okul Aile Birliği

Aile ile iletişime büyük önem veren okulumuzda bütünleşmeyi sağlamak , veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere her yıl Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimle Okul Aile Birliği’nde görev almak isteyen velilerimizin seçimleri yapılır.

Okul aile birliğine üyelik gönüllülük esasına dayanmaktadır. Görev almak isteyen velilerimiz adaylıklarını açıkladıktan sonra açık oy ile üyeler tarafından seçilirler. Okul Aile Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdürür.

Okulumuzda yer alan okul öncesi, ilkokul , ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı Okul Aile Birliği seçimleri yapılmaz; okulumuzu temsilen seçilen velilerimiz tek bir Okul Aile Birliği’nde görev alır.

 

2021-2022 ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ

Okulumuz öğrencilerine yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinde destek olan Okul aile birliğine, tüm velilerimiz doğal üyedir. Okulumuzun amaç ve eğitim ilkeleri ile eğitim faaliyetleri hakkında, ana ve babaları aydınlatmak, öğrencilerimizin okula zamanında ve düzenli olarak gelmelerini sağlamak, öğrencilerimizin disiplin ve toplum düzenine uyum göstermesinin sağlanmasında yardımcı olmak, öğrenciye yakışmayan israf, gösteriş ve devlet malını hor kullanma vb. kötü davranışları önlemeye özen göstermek üzere, velilerimiz ve okul yönetimimiz ile işbirliği yapmak için okul aile birliği kurulmuştur.

Okul aile birliği ve veli toplantılarının ana hedefi, veli-öğretmen işbirliği ile, öğrencilerimizin bilinçli olarak, doğru ve sağlıklı yönlenebilmeleri için yeterli verilerle donanabilmesidir.

 

2021-2022 OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURULU

  1. Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi; 08.11.2021 tarihinde yapılarak veliler arasından 5 asil 5 yedek üye seçimi oylamaya sunularak görev dağılımı yapılmıştır.

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER LİSTESİ

Nilgün ÇAĞLARIRMAK USLU  (Başkan )

Meriç AYAZ (Başkan Yardımcısı)

Meryem YALÇIN (Sayman)

Gökhan Deniz DİNÇER (Genel Sekreter)

Işık Sevgi DÖNMEZEL (Üye)

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER LİSTESİ

Çisil TİMURALP

Lale AKTAŞ

Elif ÜMMETOĞLU

Demet SEVER

Ebru ÖZEL

DENETLEME KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ

Özlem ACAR

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

Banu ÇAKIR

 

Sosyal Etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü iki veli seçilerek velilerimiz

Hüseyin TOKYOL ve Zeynep BATURAYGİL görevlendirilmiştir.

 

 

 

Tüm öneri ve görüşleriniz için adresimiz; ozelcagdaskoleji@gmail.com