• 0222 310 00 80 - 81 - 82
  • ozelcagdaskoleji@gmail.com

ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARI

Eğitim Felsefemiz

Özel Çağdaş Okulları olarak öğrenciyi merkeze alan; öğrencilerin ilgi yetenek ve ihtiyaçlarını temele alan; bilişsel, duyusal, sosyal ve kişilik gelişimlerine önem veren; ilgi ve özelliklerine dikkat eden, kişilik gelişimlerine yardım eden; sorgulama ve merak duygularına önem veren; okulun hayatı hazırlama özelliğinden çok hayatın kendisi olmasına önem veren; problem çözme becerilerinin gelişmesinde öğretmenlerimizin yönetenden çok rehber olduğu; öğrencilere sevgi, hoşgörü, mutluluk değerlerinin kazandırıldığı bir eğitim anlayışı ile ana sınıflarımızda eğitim vermekteyiz.