• 0222 310 00 80 - 81 - 82
  • ozelcagdaskoleji@gmail.com

ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARI

Okul Aile Birliği

Aile ile iletişime büyük önem veren okulumuzda bütünleşmeyi sağlamak , veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere her yıl Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimle Okul Aile Birliği’nde görev almak isteyen velilerimizin seçimleri yapılır.

Okul aile birliğine üyelik gönüllülük esasına dayanmaktadır. Görev almak isteyen velilerimiz adaylıklarını açıkladıktan sonra açık oy ile üyeler tarafından seçilirler. Okul Aile Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdürür.

Okulumuzda yer alan okul öncesi, ilkokul , ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı Okul Aile Birliği seçimleri yapılmaz; okulumuzu temsilen seçilen velilerimiz tek bir Okul Aile Birliği’nde görev alır.

 

2021-2022 ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ

Okulumuz öğrencilerine yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinde destek olan Okul aile birliğine, tüm velilerimiz doğal üyedir. Okulumuzun amaç ve eğitim ilkeleri ile eğitim faaliyetleri hakkında, ana ve babaları aydınlatmak, öğrencilerimizin okula zamanında ve düzenli olarak gelmelerini sağlamak, öğrencilerimizin disiplin ve toplum düzenine uyum göstermesinin sağlanmasında yardımcı olmak, öğrenciye yakışmayan israf, gösteriş ve devlet malını hor kullanma vb. kötü davranışları önlemeye özen göstermek üzere, velilerimiz ve okul yönetimimiz ile işbirliği yapmak için okul aile birliği kurulmuştur.

Okul aile birliği ve veli toplantılarının ana hedefi, veli-öğretmen işbirliği ile, öğrencilerimizin bilinçli olarak, doğru ve sağlıklı yönlenebilmeleri için yeterli verilerle donanabilmesidir.

 

2021-2022 OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURULU

  1. Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi; 08.11.2021 tarihinde yapılarak veliler arasından 5 asil 5 yedek üye seçimi oylamaya sunularak görev dağılımı yapılmıştır.

 

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

Lale ALTAŞ (Başkan)
Meryem YALÇIN (Başkan Yardımcısı)
Sevgi DÖNMEZEL (Sayman)
Pelin TİFTİK (Genel Sekreter)
Müge KÜPELİ KARAGÖZ (Üye)

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Ezgi KORTAN
Ayşe YÜCEL
Banu ÇAKIR
Selin KÜKRER
Sanem BENGÜ
 
Asil Üye:

Candan ÇILDIR

 

Yedek Üye:

Ceren KÜPELİ

 

Tüm öneri ve görüşleriniz için adresimiz; ozelcagdaskoleji@gmail.com