• 0222 310 00 80 - 81 - 82
  • ozelcagdaskoleji@gmail.com

ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARI

Ortaokul ve Lise Müdürümüzden

DEĞERLİ VELİLERİMİZ,

SEVGİLİ ÖĞRETMENLERİMİZ,

BİRİCİK ÖĞRENCİLERİMİZ VE MEZUNLARIMIZ,

Çağdaş ailesi olarak öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak onların kendilerine ve yaşadıkları çevreye olan değerleri koruyan ve bu değerlerle yol alan eğitim sistemimizle öğrencilerimizin kendi performanslarının farkında olmasını ve bunu hayatın içinde genişletebilmelerini destekliyoruz. Biliyoruz ki “eğitim” en önemli değerimiz ve biz bugün bu değeri okulumuzda oluşturduğumuz “doğru iklim” destekleri ile; onların akademik, sosyal ve toplumsal olarak kendilerini tanımaları ve kendi potansiyellerine uygun hayat adımları atmalarını destekliyoruz.

Okulumuzda sürdürdüğümüz programlarla, onların ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları her türlü sistemin gerekliliklerine donanımlı bireyler olarak hazırlamaktayız.

Çağdaş Okulları olarak dünyayı yakından takip ediyor ve sınırların neredeyse ortadan kalktığı yeni sistemleri önceden okuyarak onların bu sistemler içerisinde en doğru şekilde yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Hızlı şekilde değişen ve dönüşen dünya dinamikleri bize gösteriyor ki bugün hedef olarak gösterdiğimiz meslek dağılımları kısa süre içerisinde dönüşerek yerini yeni eğitim anlayışlarına bırakacak.

Teknolojinin gerekliliklerini bilen ve doğru sorularla yollarını tanımlayan bireyler yetiştirmek, Çağdaş Okulları olarak öncelikli hedefimizdir.

Yeni teknolojilerle bugün geldiğimiz noktadan öğrencilerimizin çalışma arkadaşlarının robotlar olacağını öngördüğümüzde okullarda verilen bilgi odaklı eğitimin değişimini kaçınılmaz hale getirdi. Bu nedenle okulumuzda verilecek eğitimin; vizyon sahibi, özgüvenli, sosyal ve duygusal açıdan gelişmiş, iyi derecede dil yeteneklerine sahip, okuyan ve sorgulayan, cevaplar vermek yerine doğru sorular sormayı öğrenmiş bireylerden oluşması bizler için önemlidir.

Ülkemizin genel olarak yabancı dilde aktif olamama sorununu biliyor ve bu sorunu çözecek ve öğrencilerimizi diğer okullardan ayıracak teknoloji destekli programlarla şehrimiz, ülkemiz ve dünya için büyük projelerle ortaklık etmeye devam ediyoruz.

Sanat ve sporun bir ülkenin geleceğini şekillendirmesindeki olumlu etkiyi biliyor ve bu sebeple onların yaratıcılıklarına ve yeteneklerine uygun gelişim alanlarında onları desteklemeye devam ediyoruz.

Çağdaş koleji öğrencileri akademik, sanatsal, sportif ve dünya değerlerine hâkim olarak yaşam becerilerinde gelişmiş bireyler olarak yollarına devam edecek vizyoner gençler olacaklar.

Okulumuzda verdiğimiz eğitimle onların önce kendilerine saygı duyan bireyler olmalarını, kendilerini tanımalarını ve yaşadıkları çevreye de sevgi, saygı ve özen duyan insanlar olmalarını hedefliyoruz.

Çağdaş koleji eğitimcisiyle, öğrencileriyle, velisi ve diğer tüm çalışanlarıyla hayat başarısının bir bütün olduğunu bilen ve buradan büyümeyi seçen bir güce sahiptir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Eğitimdir ki bir milleti ya hür bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder” sözü bize büyük bir ilham verdi.

Çünkü biz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için mili ve manevi değerleri kuvvetli, vicdanlı, çalışkan, dürüst ÇAĞDAŞ bir nesil yetiştirmekten başka bir yol görmüyoruz.

ALİ AKARSU