• 0222 310 00 80 - 81 - 82
  • ozelcagdaskoleji@gmail.com

ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARI

Ölçme Değerlendirme

Özel Çağdaş Okullarında uygulanan profesyonel ölçme değerlendirme süreçleri ile eğitim ve öğretim sürecinin devamlılığı ve tutarlılığı sağlanmakta, sisteme geri bildirim verilerek öğrencilere daha verimli eğitim ve öğretim sunulmaktadır.

Özel Çağdaş Okulları olarak amacımız; eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, 21.yüzyıl yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit etmekteyiz. Bu doğrultuda sene başında her sınıf düzeyinde sınav takvimlerini hazırlarız. Takvimimizdeki bu sınavların bir kısmı öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan değerlendirme sınavları, bir kısmı da Türkiye’de pek çok okulun katılımıyla yapılan Türkiye geneli sınavlardır.

Ölçme değerlendirme süreci:

Uygulanan sınavlar sistemimizdeki yazılımlar aracılığıyla değerlendirilir, sınav sonuçları öğretmenlerin kontrol çalışmalarından sonra K12 bilgilendirme sistemiyle öğrencilerimizle ve velilerimizle paylaşılır. Deneme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklerine yönelik etüt çalışmalarımız planlanır. Öğrencilerimizin sınav sonuçlarına paralel olarak çalışma yöntem ve teknikleriyle ilgili bire bir görüşmeler de rehberlik birimimiz tarafından yapılır.